ES projektai

UAB „Medarvitas“ įgyvendina projektą „Saulės jėgainės įrengimas

kurio metu ketinama įrengti  297 kW pajėgumo saulės elektrinę. Saulės elektrine pagamintas elektros energijos kiekis sieks 286600 kWh per metus. Tai sudarytų apie 30 proc. įmonės planuojamo sunaudoti elektros energijos kiekio.
Įsirengus saulės jėgainę, pavyktų įgyvendinti elektros energijos vartojimo ir išlaidų valdymą bei galutinai kompensuoti reaktyvinės energijos kiekius, taip pat būtų sutaupyta lėšų dėl kompensuotos reaktyvinės elektros energijos. Įdiegus saulės jėgainę  bus galima lengvai didinti elektrinės galią priklausomai nuo įmonės galimybių, poreikių.
Projektas iš dalies finansuojamas pagal priemonę „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“. Projekto įgyvendinimui iš Europos regioninės plėtros fondo skirta 211 tūkst. Eur.

Projekto „Skaitmeninių technologijų diegimas UAB ,,Medarvitas“ siekiant didinti įmonės darbo našumą“ įgyvendinimas

Pagrindinis įmonės tikslas – teikti ekologiškus ir itin aukštos kokybės produktus. Atsižvelgiant į tai, UAB „Medarvitas“ nuolat stebi rinkos pokyčius, tendencijas bei investuoja į produktų kokybės gerinimą. Pastaraisiais metais stebėdama didėjančią konkurenciją rinkoje ir norėdama išlikti konkurencinga bei keldama tikslus įmonės veiklos plėtrai bei darbo našumo didinimui, UAB „Medarvitas“ nustatė poreikį investuoti į technologinius skaitmenizuotus gamybos sprendimus. Siekdama atlikti tikslines bei geriausius rezultatus galinčias duoti investicijas, įmonė įsigijo technologinio audito paslaugą bei vadovaudamasi gautomis išvadomis numato įgyvendinti projektą „Skaitmeninių technologijų diegimas UAB „Medarvitas“, siekiant didinti įmonės darbo našumą“.
Šio projekto metu bus įsigyjama technologinė įranga su integruotomis skaitmeninėmis technologijomis. Vertinama, kad numatomos atlikti investicijos sudarys sąlygas UAB „Medarvitas“ didinti įmonės veiklos apimtis, pardavimo pajamas bei efektyviai valdyti sąnaudas, kas leis reikšmingai padidinti įmonės darbo našumą.
Projektas yra finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto pavadinimas – „Skaitmeninių technologijų diegimas UAB ,,Medarvitas“ siekiant didinti įmonės darbo našumą“
Projekto vykdytojas  – UAB „Medarvitas“
Projekto tikslas – Skaitmenizuoti įmonės gamybos procesus, siekiant didinti įmonės darbo našumą
Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 460 500,00 Eur
Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skiriama iki – 159 950,00 Eur
Projekto vykdymo pradžia – 2020-06-01
Projekto vykdymo pabaiga – 2022-12-14